RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, REKREAČNÉ ZARIADENIA, OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ, NEMOCNICE

Zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie: Štúdie, Uzemného rozhodnutia, Stavebného povolenia, Realizačného projektu.

Projektujeme a zároveň vytvárame BIM MODEL budovy

WSTUDIO77, s.r.o., IČO 46 968 326, firma zapísaná v O.R. okresného súdu Prešov v oddieli s.r.o., vložka 27220/P, Budova Citrovenu, Jirásková 15, 085 01, Bardejov, tel.: 00421 905 870 379, email: peter@wstudio77.sk